• Bilete 1 av 6 - Sissel Stuberg, leiar i BMW MC-klubb Vestlandet trekkjer fram positivitet, flott landskap og godt samarbeid med MC-ensusiast Leif Idar Matre og Yvonne Sandgren i Fugl Fønix som gode grunnar til at Etne vart staden for årets MC-treff i Noreg. FOTO: SIRIANNE VIKESTAD

  • Bilete 2 av 6 - Per Erik Winther har ein motorsykkel som ikkje er så vanleg å sjå på skandinaviske vegar. Ifylgje han er dei beste vegane dei meste svingete.

  • Bilete 3 av 6 - GS-Adventurer er den mest solgte sykkelen og var til utstilling for testkøyring i Etne i helga.

  • Bilete 4 av 6 - Michael Hahn arbeider ved MC-fabrikken til BMW i Berlin. Kvart år køyrer han til Noreg for å delta på MC-treffet.

  • Bilete 5 av 6 - MC-entusiastane fekk mange fine oplevingar på vegane kring Etne i helga. Det vart både langturar og kortturar i nærmiljøet.

  • Bilete 6 av 6 - BMW-syklane ser ganske så store ut, men det finnes også mindre modellar som kan senkas dersom det er behov for det.

Viste fram bygdene

Heile 123 motorsyklistar fekk oppleve og utforske landskapet og alle sidevegane kring Grannar-distriktet og omegn, med Leif Idar Matre i spissen.

av Sirianne Vikestad

Heile 123 motorsyklistar fekk oppleve og utforske landskapet og alle sidevegane kring Grannar-distriktet og omegn, med Leif Idar Matre i spissen.