• Bilete 1 av 2 - Magnus Haugland ved Rogaland landbruksrådgjeving avd. Ølen meiner tredjeslåtten har berga årets avling. Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 2 - Slakta storfe ved Fatland slakteri i Ølen, men den auka mengda kjem i liten grad frå distriktet. Arkivfoto: ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

Betre enn frykta for lokale bønder

Etter ein svært tørr sommar frykta mange bønder i distriktet for tilgangen på grovfôr, men med ein varm og nedbørsrik ettersommar og ein veldig bra tredjeslått ser det lysare ut for mange.

av Irene Mæland Haraldsen

Etter ein svært tørr sommar frykta mange bønder i distriktet for tilgangen på grovfôr, men med ein varm og nedbørsrik ettersommar og ein veldig bra tredjeslått ser det lysare ut for mange.