• Bilete 1 av 5 - Arild Urdal i Vindafjord Biovarme skaffar flis til det nye fyringsanlegget i Ølen. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 5 - Arild Urdal sjekkar at det brenn som det skal i fyrkjelen.

  • Bilete 3 av 5 - Fyringsanlegget gir 900 kilowatt og brenn opp rundt 80 kubikk flis i veka.

  • Bilete 4 av 5 - Det nye fjernvarmeanlegget i Ølen.

  • Bilete 5 av 5 - Ein oljekjel står klar til å ta over dersom noko skulle skje med fyrkjelen.

Fyrer opp med flis

Det brenn godt i det nye flisfyringsanlegget til Arild Urdal (64) og dei tre andre medeigarane i Vindafjord Biovarme DA. Det sikrar varmen både for skuleelevar, sjukeheimsbebuarar og helsepersonell i Ølen.

av Irene Mæland Haraldsen

Det brenn godt i det nye flisfyringsanlegget til Arild Urdal (64) og dei tre andre medeigarane i Vindafjord Biovarme DA. Det sikrar varmen både for skuleelevar, sjukeheimsbebuarar og helsepersonell i Ølen.