• Bilete 1 av 3 - Ove Eidsheim og Gunhild Marie Osaland er glade for at Kyrkjetunet er i så god bruk som det er. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 3 - Her er frå kjellaren i Kyrkjetunet, der det blir arrangert språkkafé. Foto: Privat

  • Bilete 3 av 3 - Show it er eit familiearrangement som går av stabelen seks gonger i året.

Låg terskel og brei aktivitet

Kyrkjetunet er eit samlande hus med mange forskjellige aktivitetar for både unge og gamle på tvers av både kulturelle grenser, religiøse grenser og landegrenser. Målet er at her skal alle kjenna seg velkomne

av Grethe Hopland Ravn

Kyrkjetunet er eit samlande hus med mange forskjellige aktivitetar for både unge og gamle på tvers av både kulturelle grenser, religiøse grenser og landegrenser. Målet er at her skal alle kjenna seg velkomne