Mange tomter alt selde. Utviding av Trovågfeltet skjer nordover og har treft eit behov i marknaden.
Illustrasjon: Eivind Jul Wibe Fiksdal, Appex
Mange tomter alt selde. Utviding av Trovågfeltet skjer nordover og har treft eit behov i marknaden. Illustrasjon: Eivind Jul Wibe Fiksdal, Appex

Pangstart for nye felt