• Bilete 1 av 2 - Erik Gravelsæter (t.h) fortel om drifta av selskapslokalet på Moe til komité forvaltning, f.v: Ole Funderud, Odd Inge Vestbø, Reidar Berge, Anita Larsen, Kari Johansson, Roger Tendal og Trude Enge. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 2 - Komiteen blei einige om å utsetja avgjerda

Seier stopp til selskapslokale

Erik Gravelsæter si utleige av selskapslokale på Moe er i strid med godkjent arealføremål og må avsluttast, var melding han fekk tidlegare i år. Gravelsæter søkte om dispensasjon, men saka blir sett på vent.

av Grethe Hopland Ravn

Erik Gravelsæter si utleige av selskapslokale på Moe er i strid med godkjent arealføremål og må avsluttast, var melding han fekk tidlegare i år. Gravelsæter søkte om dispensasjon, men saka blir sett på vent.