• Bilete 1 av 5 -

  • Bilete 2 av 5 - Salet av bøker har vore godt. 10.000 bøker skal bort før det blir flytting.

  • Bilete 3 av 5 - Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen, begge kjent frå NRK, kjem for å snakka om boka si 1968.

  • Bilete 4 av 5 - Tore Renberg er forfattar av Kompani Orheim, som er Hele Rogaland leser-boka for denne hausten.

  • Bilete 5 av 5 - Journalist og spaltist Sven Egil Omdal kjem til Sjoar-Akademiet i oktober.

Siste bibliotekhaust i Litlehagen

Programmet for hausten er klart i Vindafjord bibliotek, og komande halvår byr på fleire spennande innslag på kulturplakaten. Dette blir siste haust i gamlebiblioteket for Sjøperlo skal vera innflyttingsklar til nyttår.

av Grethe Hopland Ravn

Programmet for hausten er klart i Vindafjord bibliotek, og komande halvår byr på fleire spennande innslag på kulturplakaten. Dette blir siste haust i gamlebiblioteket for Sjøperlo skal vera innflyttingsklar til nyttår.