• Bilete 1 av 7 - Gode hjelparar er viktig å ha! Her er syskenbarna frå venstre Aksel Rygg-Grumheden (5), Sara Rygg Haugen (2) og Ludvig Rygg-Sørheim (7). Foto: Kristina Haugen Moe

  • Bilete 2 av 7 - Live Rygg-Sørheim (12) og eit lite lam som vart fødd oppe i fjellheimen — det er ganske uvanleg.

  • Bilete 3 av 7 - Desse tre har alle sauer som vart sanka på sundag - og dei seier seg alle nøgde med resultatet. F.v. Leiar i beitelaget Leif Bjarte Halleland, Stig Morten Sørheim og Olav Sølvberg.

  • Bilete 4 av 7 - Her måtte beitelaget samla saman sauene bak ei grind før dei skulle losast ned mot veien.

  • Bilete 5 av 7 - Kanskje drøymer Aksel Rygg-Grumheden (5) om å bli sauebonde? Han synest i alle fall det var stas å få vere med på sauesanking.

  • Bilete 6 av 7 - Haustens sauesanking er alle i beitelaget med og hjelper til — inkludert familiar, svigerfamiliar, vener og alle som vil vere med å bidra.

  • Bilete 7 av 7 - Til venstre ser vi leiar i Nordre Bjørndalen beitelag Leif Bjarte Halleland. Han fortel at alle er med å hjelp til når det er sauesanking. Foto: Kristina Haugen Moe

Stor dag for små gjetarar

Nesten 600 sauer kom ned frå Etnefjelllet då haustens sauesanking blei gjennomført i Nordre Bjørndalen. Blant desse var også eit lam født på sommarbeite, truleg med anar i Vikedal.

av Kristina Haugen Moe

Nesten 600 sauer kom ned frå Etnefjelllet då haustens sauesanking blei gjennomført i Nordre Bjørndalen. Blant desse var også eit lam født på sommarbeite, truleg med anar i Vikedal.