• Bilete 1 av 3 - Slik ser den nye bussen ut som skal inn i transport av pasientar for Helse Vest. Pressefoto

  • Bilete 2 av 3 - Den nye helseekspressen er godt rusta med medisinsk utstyr.

  • Bilete 3 av 3 - Lyst og god komfort for passasjerane.

Telemarkingar overtar

Drangedal Bilruter i Telemark har overtatt driftsansvaret for den såkalla Helseekspressen, og stiller med ny, skreddarsydd buss.

av Grannar

Drangedal Bilruter i Telemark har overtatt driftsansvaret for den såkalla Helseekspressen, og stiller med ny, skreddarsydd buss.