• Bilete 1 av 3 - Smolten blir pumpa gjennom røyr i bakken og ut til kaiområdet i Fjæra der det blei pumpa inn i lastebåten.

  • Bilete 2 av 3 - Marine Harvest sitt anlegg i Fjæra har hatt ein del problem i startfasen, men nå går produksjonen som normalt Arkivfoto: Arne Frøkedal

  • Bilete 3 av 3 - Den første lasta med smolt frå Fjæra gjekk til Hjelmeland. Foto: Privat

Vendepunkt for nytt setjefiskanlegg

Nesten to år etter at dei første egga blei sett ut i Marine Harvest sitt setjefiskanlegg i Fjæra er den første leveransen i boks.

av Irene Mæland Haraldsen

Nesten to år etter at dei første egga blei sett ut i Marine Harvest sitt setjefiskanlegg i Fjæra er den første leveransen i boks.