Ber folk sjekka seg ofte.

Haustferie tid for ein kur. F.v. Apotekar Sølvi Søreide ved Apotek 1 Ølen og helsesøster Hilde Bjerkreim rår folk til å sjekka seg ofte for lus for unngå spreiing. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Aukande luseplager

Den plagsame hovudlusa dukkar opp med jamne mellomrom og apotekar Sølvi Søreide opplever stadig større etterspurnad etter lusemiddel. Ein månadleg sjekk kan vera lurt for å hindra spreiing.

av Irene Mæland Haraldsen

Den plagsame hovudlusa dukkar opp med jamne mellomrom og apotekar Sølvi Søreide opplever stadig større etterspurnad etter lusemiddel. Ein månadleg sjekk kan vera lurt for å hindra spreiing.