Rådmannen Yngve Folven Bergesen ventar ingen jubel når han lanserer skatteauke på 33 prosent på bustader, og relativt store hopp i betaling for kommunale tenester. Foto: Jon Edvardsen
Rådmannen Yngve Folven Bergesen ventar ingen jubel når han lanserer skatteauke på 33 prosent på bustader, og relativt store hopp i betaling for kommunale tenester. Foto: Jon Edvardsen

Det meste blir dyrare