Les Kristine Grønnestad si skildring!

Kristine Grønnestad

Ein morgon i den okkuperte byen

Kristine Grønnestad (55) frå Ølen har sendt Grannar dette nyheitsbrevet frå Midtausten. Ho har permisjon tre månadar frå jobben som lærar på Ølen vidaregåande skule for å delta i ledsagarprogrammet EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). Det å delta i eit internasjonalt solidaritetsprogram er noko ho lenge har hatt lyst til å gjere, så det var lett å svare ja då ho, etter ein omfattande søknadsprosess, fekk tilbodet om å delta i programmet.

av Grannar

Kristine Grønnestad (55) frå Ølen har sendt Grannar dette nyheitsbrevet frå Midtausten. Ho har permisjon tre månadar frå jobben som lærar på Ølen vidaregåande skule for å delta i ledsagarprogrammet EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). Det å delta i eit internasjonalt solidaritetsprogram er noko ho lenge har hatt lyst til å gjere, så det var lett å svare ja då ho, etter ein omfattande søknadsprosess, fekk tilbodet om å delta i programmet.