• Bilete 1 av 9 - Inge Tjelle har teke plass i opninga på det som skal vere den største vaskemaskina i Noreg. Den kan vaske 1.000 handklede eller 200 kjeldedressar på ein gong. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 9 - Tone Gullhaug heng opp tøy etter tørking.

  • Bilete 3 av 9 - Ingrid L. Viland (t.v.) og Aminda Louise Hardeland har det alltid kjekt saman på jobb.

  • Bilete 4 av 9 - Dagleg leiar Paul Fuglestein og personal- og attføringsleiar Sollaug Rafdal Eljervik håper at fleire private kundar får augo opp for tenestene som Øyane ASVO byr på.

  • Bilete 5 av 9 - Arbeidsleiar Tone Elisabeth Vae og Aleksander Hovn i full gang med merking av kjeledressar som ein kunde på Sunnmøre har bestilt.

  • Bilete 6 av 9 - Magne Berge frå Skånevik stortrivst på Øyane ASVO.

  • Bilete 7 av 9 - Det er dimensjonar over rullane på vaskeriet til Øyane ASVO.

  • Bilete 8 av 9 - Gøril Gravelseter i gang med bretting av handkle.

  • Bilete 9 av 9 - Vanja Mikkelsen passar på tørketrommelen.

Går nye vegar for å jakte kundar

Og no vil Øyane ASVO også vaske meir privat sengetøy.

av Torstein Tysvær Nymoen

Og no vil Øyane ASVO også vaske meir privat sengetøy.