87-17-sigmnund havn klimaskogambassadør
Sigmund Havn har vore skogambassadør både for Vindafjord og Tysvær i prosjektet «Planting av skog på nye areal som klimatiltak». Arkivfoto: Arne Frøkedal

Klimagevinsten utgjer eit årleg opptak av CO2 tilsvarande utsleppet til rundt 3.600 bilar