Lite kunnskap om skog.

Sigmund Havn har vore skogambassadør både for Vindafjord og Tysvær i prosjektet «Planting av skog på nye areal som klimatiltak». Arkivfoto: Arne Frøkedal

Klimagevinsten utgjer eit årleg opptak av CO2 tilsvarande utsleppet til rundt 3.600 bilar

Klimaskogprosjektet i Rogaland har avdekka manglande kunnskap om skog og potensiale den har i klimasamanheng. Det kom også fram behov for meir kompetanse for å utnytta denne ressursen.

av Arne Frøkedal

Klimaskogprosjektet i Rogaland har avdekka manglande kunnskap om skog og potensiale den har i klimasamanheng. Det kom også fram behov for meir kompetanse for å utnytta denne ressursen.