• Bilete 1 av 5 - Desse jentene frå Etne koste seg på aktivitetsdagen, men synest rebusen var enkel å gjennomføre. F.v. Sofie Dalseid (13), Nora Haug Saltnes (13) og Camilla Håland (13). Foto: Kristina Haugen Moe

  • Bilete 2 av 5 - Elina Alvseike (3) og Christoffer Alvseike (5) frå Ølen var så heldige å få popcorn frå Turbo-reven!

  • Bilete 3 av 5 - Svært mange var med på aktivitetsdagen; cirka 120 deltakarar med barn og familiar. Turbo-reven var det store høgdepunktet.

  • Bilete 4 av 5 - Arrangørane hadde laga pinnebrød til alle til dei som var ferdige med rebusen. Frida Johanna Meland (7) fekk varmt seg med grillane etter løpet.

  • Bilete 5 av 5 - Arrangørane frå Barnas turlag – ei undergruppe under Etne Turlag. F.v. Siren Grindheim, Solvor Flatebø Grønstad og Evy Hetland Hus.

Nytt tilbod slo an

Over 60 born saman med familiane sine møtte opp til aktivitetsdag i regi av Barnas Turlag på Hjørnås. — Vi hadde aldri forventa at det skulle kome så mange, fortel leiinga.

av Kristina Haugen Moe

Over 60 born saman med familiane sine møtte opp til aktivitetsdag i regi av Barnas Turlag på Hjørnås. — Vi hadde aldri forventa at det skulle kome så mange, fortel leiinga.