• Bilete 1 av 3 - Sjettekalssingern Gabriel Petrovic ved Skjold skule fekk prøva seg på brannsløkking. Her under oppsyn av feiar Dag Nagel Alne. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 3 - Sjetteklassingane Simen Nesheim Bakka (t.v.), Lone E. Kallevik (11) og Odne Hundhammer Reed lærte om brannfeller i heimen.

  • Bilete 3 av 3 - Overbelsting av det elektriske anlegget kan vera ei brannfelle.

Nyttig lærdom for skuleelevar

Førebygging og sløkking av brann var tema då 11 år gamle Lone Evjen Kallevik og dei andre sjetteklassingane ved Skjold skule bytte ut skulebøker med praktisk brannopplæring. Dei har nyleg opplevd brann på skulen.

av Irene Mæland Haraldsen

Førebygging og sløkking av brann var tema då 11 år gamle Lone Evjen Kallevik og dei andre sjetteklassingane ved Skjold skule bytte ut skulebøker med praktisk brannopplæring. Dei har nyleg opplevd brann på skulen.