• Bilete 1 av 2 - Rygg skule blir lagt ut for sal etter at Sørbygda grendelag takka nei til å overta bygningsmassen frå kommunen. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - Vegar Grindheim og Peder Rygg Haugen i var i 2015 i aksjon på sportsdekket som er lagt på fotballbanen utanfor Rygg skule. Sjølv om skulen blir seld har ålmenta tilgong til banen fram til 2033.

Sa nei til gratis skulebygg

Grendelaget tok ikkje sjansen på å seie ja til å overta skulebygningen på Rygg i Etne. No blir det lagt ut for sal i den opne marknaden.

av Torstein Tysvær Nymoen

Grendelaget tok ikkje sjansen på å seie ja til å overta skulebygningen på Rygg i Etne. No blir det lagt ut for sal i den opne marknaden.