• Bilete 1 av 6 - 16-åringen Oskar Larsen er alt ein erfaren hummarfiskar på hobbybasis i Sandeidfjorden. Det kan også vere tunge tak å få opp teinene i nesten all slags vêr. Men først og fremst moro, synest han. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 6 - Oskar Larsen sjekkar minstemålet på hummaren, og nokon går i sjøen igjen.

  • Bilete 3 av 6 - Med ein rask skjergårdsjeep er Oskar Larsen raskt på plass der han har teinene i fjorden.

  • Bilete 4 av 6 - Hummaren har kraftige klør og ein strikk over kloa er eit effektiv tiltak.

  • Bilete 5 av 6 - Oskar Larsen har ti teiner i sjøen under det to månader lange fisket, slik maksgrensa er.

  • Bilete 6 av 6 - Det er ettertrakta å fiske etter hummar som er sjeldan og ganske dyr i butikken.

Sikra årets første hummarfangst

Skydekket strekkjer seg mot fjæresteinane og ein liten kuling er på veg til Sandeidfjorden. Oskar Larsen (16) lar seg ikkje skremme av litt vêr når han skal trekkje hummarteiner.

av Jon Edvardsen

Skydekket strekkjer seg mot fjæresteinane og ein liten kuling er på veg til Sandeidfjorden. Oskar Larsen (16) lar seg ikkje skremme av litt vêr når han skal trekkje hummarteiner.