• Bilete 1 av 2 - Malvin Opheim er redd europavegen skal rasa heilt ut. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 2 - Litt stein blei lagt i bekkeløpet for å hindra vidre utgraving.

Flaumskade på E134-fundament

Flaum og store nedbørsmengder har ført til skade på deler av europavegen på Opheim i Ølen. Nå fryktar Malvin Opheim ( 61) at heile fundamentet står i fare.

av Irene Mæland Haraldsen

Flaum og store nedbørsmengder har ført til skade på deler av europavegen på Opheim i Ølen. Nå fryktar Malvin Opheim ( 61) at heile fundamentet står i fare.