• Bilete 1 av 5 - Engasjerte elevar. Leander Helgevold Hundseid (t.v), Ivar Miljeteig Svendsen og Eivind Apeland Skarpeid testar ut lego-robotane. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 5 - Kaja Skjold Stensland og Anne Skeie legg grunnarbeidet på det som til slutt skal bli illustrasjon til prototypar.

  • Bilete 3 av 5 - Emma Vestbø og Hermine Smelvær Thunes jobbar med marknadsføring av prosjektet deira.

  • Bilete 4 av 5 - Siren Stople Enge og Jenny Eikemo Årak viser fram ein ferdiglaga prototype av treningsapparat som kan brukast i verdsrommet.

  • Bilete 5 av 5 - Sander Jansen og Markus Kambe har programmert lego-robotane via datamaskinen.

Kometkameratane til regionfinale

Dei kallar seg Kometkameratane. Gjennom fire emne i First Lego League skal sjuande klasse på Sandeid skule mellom anna finna ut korleis ein kan opphalda seg i verdsrommet i meir enn eitt år, utan å mista muskelkrafta si.

av Grethe Hopland Ravn

Deltakarar i den regionale finalen

• Space 365 - Fløgstad skule

• Forskerklubben – Privatlag

• Gladlaksene - Norheim skule

• Kometkameratane - Sandeid skule

• Nedstrand Tekno og Lego – Privatlag

• Space Case - Sagvåg skule

• Spacetek - Norheim skule

• Splash in space - Vikedal skule

• The stars - Frakkagjerd Barneskole

• 99,9 % fullført - Vormedal ungdomsskule

Dei kallar seg Kometkameratane. Gjennom fire emne i First Lego League skal sjuande klasse på Sandeid skule mellom anna finna ut korleis ein kan opphalda seg i verdsrommet i meir enn eitt år, utan å mista muskelkrafta si.