• Bilete 1 av 2 - Førebels står det berre éin hurtigladar for el-bilar i Etne, ved Etne senter. Men før sommaren kan det vere fleire nye og meir enn dobbelt så effektive ladarar på plass på p-plassen framfor Extra og Felleskjøpet (i bakgrunnen på bildet). FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - BKK har har førebels sett opp 130 hurtigladarar. Desse står på Voss. FOTO: BKK

Legg til rette for auken i elbilar

Kraftselskapet BKK meiner Etne har ei optimal plassering for framtidas hurtigladarar for el-køyretøy. Såkalla lynladarar kan vere på plass før sommaren.

av Torstein Tysvær Nymoen

Kraftselskapet BKK meiner Etne har ei optimal plassering for framtidas hurtigladarar for el-køyretøy. Såkalla lynladarar kan vere på plass før sommaren.