• Bilete 1 av 5 - Thomas Tofte (14) frå Ølen var blant dei 130 skyttarane som deltok på Westcon Cup på Fikse på laurdag. Kjekt miljø, er ein av grunnane til at han er skyttar. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 5 - Ansvarleg på standplass Britt Randi Stokkevåg og stemneansvarleg Reidar Rødne som hadde eit jamn sig av skyttarar frå regionen på besøk på miniatyrbanen på Fikse.

  • Bilete 3 av 5 - Frå boksen styrte Anders Hundseid skytinga. Nytt lydanlegg som kan informere over heile området på Fikse er nettopp på plass.

  • Bilete 4 av 5 - Tidlegare skyttarprinsesse Liv Sollesnes til venstre var best av alle i cuprunden på Fikse.

  • Bilete 5 av 5 - — Det er viktig med god mat for skyttarane, då skyt dei bra, seier Inger Norunn Hamre i skyttarhuset, her saman med Johannes Kambo.

Teknologien inntar Fikse-banen

Hundrevis av skyttarar deltar i regionale Westcon Cup, og på banen på Fikse legg dei alt til rette for ei god avvikling. Der er det nesten alltid eit prosjekt på gang.

av Jon Edvardsen

Hundrevis av skyttarar deltar i regionale Westcon Cup, og på banen på Fikse legg dei alt til rette for ei god avvikling. Der er det nesten alltid eit prosjekt på gang.