Skal stemme mot Hareide.

Steinar Skartland (KrF) ser ingen grunn til å ta sjølvkritikk på at dei blå gjorde nesten reint bord i valet av delegatar på det ekstraordinære årsmøtet i Rogaland, trass i at ein tredjedel er for å vende seg mot Ap og Sp. Vindafjordpolitikaren stemmer for Erna Solberg på det ekstraordinære landsmøtet på Gardermoen i morgon. Foto: Jon Edvardsen

Til KrF-landsmøtet med klar røyst

Partleiar Knut Arild Hareide har på papiret tapt kampen om KrF si framtid. Landsmøtedelegat Steinar Skartland ser ingen grunn til å kritisere Rogaland KrF for å overkøyre eit mindretal i partiet i fylket.

av Jon Edvardsen

Partleiar Knut Arild Hareide har på papiret tapt kampen om KrF si framtid. Landsmøtedelegat Steinar Skartland ser ingen grunn til å kritisere Rogaland KrF for å overkøyre eit mindretal i partiet i fylket.