04-19-hitta sykkel etne foto politiet

Hitta sykkel i Stordalen

Politiet etterlyser eigaren til denne sykkelen. Den er funnen ved undergang ved E134, Bakka i Stordalen i Etne. Sykkelen som er av type Nakamura, har stått der lenge. Kontakt politiet på telefon 02800-