Fløyene i kommunestyret i Vindafjord var sterkt opptatt av korleis avstemminga skulle vere i spørsmålet om bustadblokker eller ei utbygging i regi av Ølen Båtlag. Det førte til at ingen av alternativa fekk fleirtal. Begge tilbydarane er utilfredse med prosessen og meiner dei burde få kjøpe. Odd Hansen AS varslar krav om erstatning for utgiftene dei har hatt. 
Foto: Jon Edvardsen
Fløyene i kommunestyret i Vindafjord var sterkt opptatt av korleis avstemminga skulle vere i spørsmålet om bustadblokker eller ei utbygging i regi av Ølen Båtlag. Det førte til at ingen av alternativa fekk fleirtal. Begge tilbydarane er utilfredse med prosessen og meiner dei burde få kjøpe. Odd Hansen AS varslar krav om erstatning for utgiftene dei har hatt. Foto: Jon Edvardsen

Utbyggar varslar krav om erstatning