Cecilie Spartveit (21) frå Øvre Vats likar seg godt i yrket som helsefagarbeidar og set pris på å gjera kvardagen for 93 år gamle Else Skeie og dei andre bebuarane så triveleg som mogeleg.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Cecilie Spartveit (21) frå Øvre Vats likar seg godt i yrket som helsefagarbeidar og set pris på å gjera kvardagen for 93 år gamle Else Skeie og dei andre bebuarane så triveleg som mogeleg. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Fekk fast jobb før læretida var omme