Arne Bergsvåg (Sp) og Per Fatland (H) var ganske så samde om at det ikkje heng på greip at stadig nye megaprosjekt i milliardklassen når opp og fram i vegprioriteringane medan vegar utan gul stripe  blir stilt bak i køen. Foto: Jon Edvardsen
Arne Bergsvåg (Sp) og Per Fatland (H) var ganske så samde om at det ikkje heng på greip at stadig nye megaprosjekt i milliardklassen når opp og fram i vegprioriteringane medan vegar utan gul stripe blir stilt bak i køen. Foto: Jon Edvardsen

Fryktar at E134 ikkje når fram