Helikopteret hadde seks hiv for å frakte kloakkslam ut frå Olalia fjellstove. Ein ikkje heilt vanleg måte å tømme septiktanken på. foto: Grethe H. Ravn
Her er eit helikopter i arbeid for å tømme septiktanken på Olalihytta. No vil grunneigarar ha pause i helikopterfykinga under kalvingsperioden for villreinen i Etnefjella. ARKIVFOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Politikarane i Etne får helikopter-strid i fanget