Marine Harvest sitt anlegg i Fjæra har hatt ein del problem i startfasen, men nå går produksjonen som normalt 
Arkivfoto: Arne Frøkedal
Dersom eit hydrogen-produksjonsanlegg blir plassert ved Mowi (Marine Harvest) sitt anlegg i Fjæra, vil hydrogenet og oksygenet kunna avsetjast på staden og det vil følgeleg ikkje vera behov for å utgreia noko distribusjonsløysing, heiter det i Sintef-rapporten. Arkivfoto

Vurderer hydrogenproduksjon i Fjæra