• Janne Larsen Sævareid er engasjert i Skånevik si framtid og ho har overtatt familiebedrifta Larsen Bakeri. Ho meiner optimisme pregar bygda og håpar at dei får behalde tilbod som er livsviktige for ei levande bygd. 
Foto: Jon Edvardsen
    Bilde 1 av 4 - Janne Larsen Sævareid er engasjert i Skånevik si framtid og ho har overtatt familiebedrifta Larsen Bakeri. Ho meiner optimisme pregar bygda og håpar at dei får behalde tilbod som er livsviktige for ei levande bygd. Foto: Jon Edvardsen
  • For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

  • For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

  • For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Optimist trass nedgang i folketalet