17 av 20 gjekk inn for ei økonomisk løysing for Skakke i tråd med rådmannen sitt forslag.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
17 av 20 gjekk inn for ei økonomisk løysing for Skakke i tråd med rådmannen sitt forslag. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Redda Skakke frå konkurs