Grunn til å smila. Haugaland Kraft-direktør Olav Linga er godt tilfreds med utviklinga i 2018. 
Arkivfoto
Grunn til å smila. Haugaland Kraft-direktør Olav Linga er godt tilfreds med utviklinga i 2018. Arkivfoto

Vil gi 280 millionar utbytte