Torsdag klipte ordførar Siri Klokkerstuen snora under den offisielle opninga av Etne brannstasjon. Helge Nedreskår (t.v.) og Jørgem Håland frå Vigor Bygg sto for overrekkinga av nøkkelkortet, som vart sendt vidare til stasjonssjef Rune Håheim, underbrannmester Vigleik Gutubø og brannsjef Dag Botnen frå Haugaland Brann og Redning IKS.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Torsdag klipte ordførar Siri Klokkerstuen snora under den offisielle opninga av Etne brannstasjon. Helge Nedreskår (t.v.) og Jørgem Håland frå Vigor Bygg sto for overrekkinga av nøkkelkortet, som vart sendt vidare til stasjonssjef Rune Håheim, underbrannmester Vigleik Gutubø og brannsjef Dag Botnen frå Haugaland Brann og Redning IKS. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

— Beste stasjonen me har