NAV-leiar Jan Ivar Bringedal håpar nye tiltak for flyktningegruppa vil dempe belastninga på sosialbudsjetta.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
NAV-leiar Jan Ivar Bringedal (33) er éin av ti som har søkt på jobben som kommunedirektør i Etne. Då rekrutteringsselskapet brukte referansar som er nærstående til tre av medlemmame i rekrutteringsutvalet, resulterte det i at alle tre trådde ut av prossessen etter at utvalet hadde vurdert habiliteten deira. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Desse ti vil bli kommunedirektør i Etne