I løpet av det neste året vil ein aktivitetspark av dette slaget vera på plass ved Vats skule. Bildet viser eit liknande anlegg ved Undheim skule.
Illustrasjon: Rampline
I løpet av det neste året vil ein aktivitetspark av dette slaget vera på plass ved Vats skule. Bildet viser eit liknande anlegg ved Undheim skule. Illustrasjon: Rampline

Byggjer anlegg for balanse og motorikk