Vindafjord er dårlegast i Rogaland på lausdrift.
Illustrasjonsfoto: Jon Edvardsen
Vindafjord er dårlegast i Rogaland på lausdrift. Illustrasjonsfoto: Jon Edvardsen

Enorm verdi i mjølka