Valmedarbeidarane Magne Inge Vårvik og Gunnbjørg Nesbu rapporterer om langt større interesse for å stemme før sjølve valdagen. Auken er nærmare 40 prosent.
Foto: Jon Edvardsen
Valmedarbeidarane Magne Inge Vårvik og Gunnbjørg Nesbu rapporterer om langt større interesse for å stemme før sjølve valdagen. Auken er nærmare 40 prosent. Foto: Jon Edvardsen

Langt fleire besøkte rådhuset