Valmedarbeidarane Magne Inge Vårvik og Gunnbjørg Nesbu rapporterer om langt større interesse for å stemme før sjølve valdagen. Auken er nærmare 40 prosent. Foto: Jon Edvardsen
Valmedarbeidarane Magne Inge Vårvik og Gunnbjørg Nesbu rapporterer om langt større interesse for å stemme før sjølve valdagen. Auken er nærmare 40 prosent. Foto: Jon Edvardsen

Valstart i Etne kl. 10.00 – kl. 12.00 i Vindafjord

Langt fleire besøkte rådhuset