Rune Hetland (V) og Arne Bergsvåg (Sp) markerte seg i debatten i formannskapet der dei vil opne for vindkraft i fjellområde i Vindafjord. Venstre og Sp utgjorde eit fleirtal i formannskapet for å opne kommunen for vindkraftparkar. Foto: Jon Edvardsen
Rune Hetland (V) og Arne Bergsvåg (Sp) markerte seg i debatten i formannskapet der dei vil opne for vindkraft i fjellområde i Vindafjord. Venstre og Sp utgjorde eit fleirtal i formannskapet for å opne kommunen for vindkraftparkar. Foto: Jon Edvardsen

Sp og Venstre vil ha vindparkar