Industriområdet er sør for Berge Sag og Trelast sine produksjonslokale på Nerheim. Også området nærmast Berge Sag er med i planen, men dei er på vent fordi Fylkesmannen og fylkeskommunen er skeptisk til dei store overskotsmassane i denne delen.
Vindafjord kommune ventar på ei juridisk avklaring rundt eit samarbeid med private i eit utbyggingsselskap som skal stå for utbygging av Nerheim næringsområde i Ølen. Området er sør for Berge sag sine produksjonslokale i retning Sandeid.

Ventar på jussen i eit samarbeid om tomter