Per Olaf Berge i Berge Sag og Trelast er éin av åtte kandidatar i den store vekstskaparkåringa i regi av Ernst & Young. Pressefoto
Per Olaf Berge i Berge Sag og Trelast er éin av åtte kandidatar i den store vekstskaparkåringa i regi av Ernst & Young. Pressefoto

Nominert som årets vekstskapar