Leiar Kari Frøland Mo i Vikedal grendeutval er optimist etter at ein ny reguleringsplan for tomter i Søndenå-feltet er lagt fram, og Vindafjord tomteselskap opnar opp for tomteutbygging dersom nok kjøparar melder seg på førehand. Foto: Jon Edvardsen
Som leiar i Vikedal grendeutval er Kari Frøland Mo av gode desentraliserte tilbod. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Blir glad av å sjå andre glade