Jan Håland, leiar av fiberverksemda i Haugaland Kraft, meiner det planlagde fibernettet vil få stor betydning for næringsutviklinga i regionen. Pressefoto
Jan Håland, leiar av fiberverksemda i Haugaland Kraft, meiner det planlagde fibernettet vil få stor betydning for næringsutviklinga i regionen. Pressefoto

Haugaland Kraft bygger fiber over Nordsjøen til England