Håvard Rørtveit (H) frå Vindafjord og Johanne Rafdal Lauritsen (H) frå Etne meiner det er feil veg å gå dersom Vindafjord seier opp avtalen med Etne der dei to kommunane samarbeider om ei SLT-stillinga som skal hindre at unge kjem på skråplanet. Foto: Jon Edvardsen
Håvard Rørtveit (H) frå Vindafjord og Johanne Rafdal Lauritsen (H) frå Etne meiner det er feil veg å gå dersom Vindafjord seier opp avtalen med Etne der dei to kommunane samarbeider om ei SLT-stillinga som skal hindre at unge kjem på skråplanet. Foto: Jon Edvardsen

— Ein fordel å ha ein SLT-koordinator som jobbar på tvers av kommunegrensa