Dersom det ikkje kjem fleire dødelege husdyrbrannar i 2019 vil det berre ha vore éin brann som har teke dyreliv i norsk landbruk i år. Pressefoto
Dersom det ikkje kjem fleire dødelege husdyrbrannar i 2019 vil det berre ha vore éin brann som har teke dyreliv i norsk landbruk i år. Pressefoto

Mindre brann i landbruket