Varaordførar Kenneth Karlsen (FrP), og ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) samarbeidar om budsjettforslag som i følgje Karlsen gjer eit «godt budsjett til eit betre budsjett» for Etne kommune. Foto: Grethe Hopland Ravn
Varaordførar Kenneth Karlsen (FrP), og ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) samarbeidar om budsjettforslag som i følgje Karlsen gjer eit «godt budsjett til eit betre budsjett» for Etne kommune. Foto: Grethe Hopland Ravn

Reduserte kutta med inntekter som kan kome