Sven Erik Gabrielsen (t.v) og Espen Olsen Espedal frå forskingsinstituttet Norce sjekkar Etneelva både over og under vatn. Foto: Irene Mæland Haraldsen
Sven Erik Gabrielsen (t.v) og Espen Olsen Espedal frå forskingsinstituttet Norce sjekkar Etneelva både over og under vatn. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Sjekkar elvevassdrag i Etne