Mjølkeprodusentane på Vestlandet fekk ein nedgang i inntekta si med 4 prosent frå 2017 til 2018, viser Norsk institutt for bioøkonomi si undersøking. Illustrasjonsfoto
Mjølkeprodusentane på Vestlandet fekk ein nedgang i inntekta si med 4 prosent frå 2017 til 2018, viser Norsk institutt for bioøkonomi si undersøking. Illustrasjonsfoto

Svak nedgang i jordbruksinntekta