Etne er einaste kommune i regionen som har oppgang i arbeidsløysa den siste månaden, opplyser Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.
Pressefoto
Etne er einaste kommune i regionen som har oppgang i arbeidsløysa den siste månaden, opplyser Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland. Pressefoto

Dobling av arbeidsløysa