Faksimile frå Grannar 30. desember 2019
Faksimile frå Grannar 30. desember 2019

Fartsgrensen må settes ned!

Jeg har behov for å kommentere artikkelen i Grannar 30.desember om trafikkulykken på Movegen i Vikedal 11. desember 2019.

Det er utrolig at Johnny K. Pedersen ved Statens vegvesen gjemmer seg bak regler fastsatt av Vegdirektoratet at veistrekningen ikke oppfyller alle kriteria som skal til for fartsreduksjon.

«Trafikantane må køyra etter forholda og visa omsyn til dei som bur langs vegen, seier han». Da spør jeg:

Hvor mange liv må tapt før Statens vegvesen vil si at nå er kriteria oppfylt for fartsreduksjon og dumper i vegen?

«Trafikantane må køyra etter forholda og visa omsyn til dei som bur langs vegen», sier Pedersen. Vi ser gang på gang at dette gjør de ikke.

Johnny K. Pederen vil ha et skilt på vegen som indikerer gardstun. Dette er det trafikksikkerhetskoordinatoren anbefaler, helt utrolig. Men, dette holder ikke. Statens vegvesen må få redusert hastigheten på den aktuelle vegstrekningen «ASAP» til 40 km/t, samt legge fartsdumper i vegen.

Ove Svendsen
Stavanger/Vikedal